Mobile menu

Disiplin Kurulu Toplandı

Türkiye Satranç Federasyonu Disiplin Kurulu 16 Aralık 2006 tarihinde toplandı. Toplantı sonucunda, daha önce savunmaları alınan ve Forum Köşesinde yazdıkları yazılar nedeniyle Disiplin Kuruluna sevk edilen FM Ateş Ülker Disiplin Talimatnamesinin 6. maddesi gereğince (Kaba, müstehzi ve küçük düşürücü hareketler) 3 (üç) ay süreyle hak mahrumiyeti cezasıyla, Cengiz Özdemir Keleş ise Disiplin Talimatnamesinin 6. maddesi gereğince (Federasyonun manevi şahsiyetine hakaret) 1 (bir) yıl süreyle hak mahrumiyeti cezasıyla cezalandırıldı. Kararlar ilgili kişilere tebellüğ tarihinden itibaren geçerli olacak. Aynı kişiler, Forum Üyelik Sözleşmesinde belirtilen hususlara aykırı davrandıkları için TSF Forumundan ihraç edildi. Kararlara, Tahkim Kurulu nezdinde itiraz yolu açıktır. Camiamıza duyurulur.