Mobile menu

2. Kademe Temel Antrenörlük Uygulama Eğitimi Kursları Başlıyor

2.kademe temel antrenorluk uygulama eitimi kurslarAşağıda ilan edilen kurslar 2. Kademe Temel Antrenörlük Uygulama Eğitimi kurslarıdır.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Antrenör Eğitimi Yönetmeliği gereğince bu kurslara sadece, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığının açmış olduğu 2. Kademe Temel Eğitim sınavına katılarak başarılı olanlar, Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunları olup denklik başvurusu ile Temel Eğitimden muaf olanlar başvuru yapabilirler.

Katılım şartlarından biri olan ve Antrenör Talimatında yer alan 1. Kademe Yardımcı Antrenör Belgesine sahip iken alanı ile ilgili ez az bir Gelişim Seminerini almamış antrenörler kursa katılım sağlayamayacaktır.

KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ

Kurs başvuruları e-Devlet Kapısı / Spor Bilgi Sistemi Uygulaması üzerinden yapılacaktır. 

  • Adaylar başvuru yapma ve ücret ödeme işlemini en geç belirtilen tarih ve saatte tamamlamalıdırlar.
  • Başvuru yapmak ve başvuruya ait ödemeyi yapmış olmak, ‘’Kursa Kabul’’ anlamına gelmemektedir.
  • Lise mezunu olarak başvuru yapan(Mezuniyet tarihi sadece 2008 ve öncesi olanlar) ya da yurtdışı mezuniyeti olan katılımcılar belgelerinin 'noter onaylı aslı gibidir' suretini federasyona kargo ile göndermelidir. Aynı zamanda başvuru esnasında spor bilgi sistemine yüklemelidir.
  • Kursa katılmaya hak kazananlar, kurs kayıt bitim tarihinden itibaren iki iş günü içerisinde Eğitim Kurulu sayfamızda, Kurslar sekmesinde duyurulacaktır. 

KURSİYERLERDE ARANAN ŞARTLAR

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Görevini yapmaya mani fiziki engeli bulunmamak.
  • Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.
  • En az on sekiz yaşını bitirmek şartıyla spor dalının özelliğine göre ilgili federasyon tarafından belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak.
  • 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.
  • Yardımcı antrenörlük belgesine sahip, belge tarihi üzerinden en az bir yıl geçen ve yardımcı antrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en az bir gelişim seminerine katılmış olmak.

KURS AÇILMASI PLANLANAN İLLER

*Ankara

*İstanbul

Program için lütfen TIKLAYINIZ.

Yeteri sayıda başvuru olması halinde, belirtilen illerimizin dersleri ve sınavları takvimde belirtilen tarihlerde başvuru yapılan illerde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Kayıt Başlangıç Tarihi: 16 Ağustos 2022 Salı Saat: 10:00

Kayıt Bitiş Tarihi         :  26 Ağustos 2022 Cuma Saat: 17:00

Ödeme yapılabilecek son tarih : 26 Ağustos 2022 Cuma Saat: 23:59

KURS ÜCRETİ ÖDEME

Yeterli sayıda katılım olması durumunda 22 Ağustos 2022 Pazartesi saat 10.00’dan itibaren Referans numaraları iletilecektir.

Referans numaralarınızı e-devlet- spor bilgi sistemi başvurularım bölümünden / mail adresinizden (spam kontrol ediniz) görebilirsiniz.

Önemli: Lütfen belirtilen tarih ve saat bilgisinden önce kaydınızı gerçekleştirerek, Referans numaranız tarafınıza ulaştığında ödemenizi gerçekleştiriniz. Aksi taktirde kaydınız onaylanamayacaktır.

Önemli: Lütfen ödeme hakkındaki bilgileri dikkatli okuyunuz. 

Kurs ödemeleri yalnızca İş Bankası aracılığı ile kabul edilmektedir. Ön kayıt işlemlerinizi tamamladığınızda e-postanıza gelen (spam kutusuna düşebilmektedir lütfen orayı da kontrol ediniz) veya Başvurularım bölümünde yer alan Referans No ile 1.350 TL ödeme yapmalısınız. Havale /EFT Kabul edilmemektedir. İş Bankası internet şubesi kullanıyorsanız ya da Bankamatikten ödeme yapacaksanız; "Ödemeler/Fatura/Anında Fatura Ödeme" adımlarını takip ederek Türkiye Satranç Federasyonu seçerek Referans Numaranız ile ödeme yapabilirsiniz. İş Bankası Şubelerinden ödeme yapacaksanız; Gişe Görevlisine ‘‘NAR – FATURA/KURUM BORÇ SORGULAMA’’ ekranından Türkiye Satranç Federasyonu’na ait fatura ödemesi yapacağınızı belirterek, Referans Numaranız ile ödeme yapabilirsiniz.

Kurs kontenjanımız sınırlı olup kontenjan artırımı yapılmayacaktır. Spor Bilgi Sisteminden başvuru yapıp, ücret ödemesi yapıldıktan sonra başvurunuz tamamlanmış olacaktır.

Kontenjanın sınırlı olması nedeniyle; Referans numaranız geldiğinde son günü beklemeden ödemenizi gerçekleştiriniz. Sistem onayı ödeme sonrasında verilebilmektedir. Bu sebeple belirtilen tarihe kadar işlemini yapmayanların kayıtları geçersiz olacaktır. Kursa herhangi bir sebeple katılamayacaksanız yalnızca kurs başvuru tarihleri içinde E-devlet – Başvurularım bölümünden başvurunuzu iptal edebilirsiniz. Aksi taktirde kesinleşen kurs tarihinden sonra mücbir sebepler dışında kursa katılmaktan vazgeçen kursiyerlere para iadesi yapılmayacaktır.

BÜTÜNLEME HAKKINDA

14 Aralık 2019 tarihinden sonra yapılan Antrenör Uygulama Eğitimlerine katılarak başarısız olan kursiyerlerin  E-Devlet üzerinden Spor Bilgi Sistemine girerek bütünleme sınavı için başvuru yapmaları gerekmektedir.

Bütünleme sınavı başvurusu; ön kayıt başvuru tarihleri arasında aşağıdaki Linkte belirtilen usullere uygun olarak yapıldığı taktirde kabul edilecektir.

14 Aralık 2019 tarihinde yönetmeliğin değişmesi sebebiyle bu tarihten sonra kursa katılan ve başarısız olan kursiyerlerimiz bütünlemeye kaldığı dersin eğitimlerine katılması zorunludur. (Yönetmelik Madde-14-2b) Derslere katılım sağlamayan kursiyerler sınava alınmayacaktır.

Bütünleme Başvurusu Hakkında (Lütfen Linki TIKLAYINIZ)