Hangi kademedeki kursa katılabilmem için kaç Gelişim Semineri almak zorundayım?

İkinci Kademeye geçiş için 1 Gelişim Semineri’ne katılmak gerekmektedir.

İkinci Kademeden Üçüncü Kademeye geçiş için 2 Gelişim Semineri’ne katılmak gerekmektedir.

Üçüncü Kademeden Dördüncü Kademeye geçiş için 2 Gelişim Semineri’ne katılmak gerekmektedir.

Dördüncü Kademeden Beşinci Kademeye geçiş için 2 Gelişim Semineri’ne katılmak gerekmektedir.

Gelişim Seminerleri Federasyonumuz tarafından açılmakta olup, web sitesinde ve sosyal medya hesaplarımızda ilan edilmektedir.