Herhangi bir kademedeki uygulama eğitimine katılabilmek için ne gerekiyor?

Adayların herhangi bir kademedeki uygulama eğitimine katılabilmeleri için ilgili kademe veya daha üst kademedeki temel eğitimi tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olmaları gerekir.