Temel Eğitim Sınavı kaç modül ve kaç sorudan oluşmaktadır?

Temel eğitim sınavı 5 modül ve her modül için test şeklinde 20 sorudan oluşmaktadır.