ANTRENÖR EĞİTİMİ PROGRAMI NEDİR?

Antrenör Eğitimi Yönetmeliği kapsamında antrenör eğitimi programı temel eğitim ve uygulama eğitimi olmak üzere 2 aşamadan oluşmaktadır.

  • Temel Eğitim nedir?

Kademeler itibarıyla antrenör eğitim programı kapsamında düzenlenen 5 Modülden oluşan(hareket ve antrenman bilimleri, spor ve sağlık bilimleri, spor yönetimi, sporda öğrenme ve öğretme, sporda psiko-sosyal alanlar) uzaktan eğitim olarak yapılan teorik eğitimi ifade etmektedir.

  • Uygulama eğitimi nedir?

Temel Eğitimi başarı ile bitiren veya Antrenör Eğitimi Yönetmeliğinin 20. maddesi hükmünde yer alan haklardan faydalananların (BESYO) Kademeler itibarıyla federasyonlarca yapılan eğitimi ifade eder.