Nasıl Kulüp Kurulur?

chess clubKulüpler, 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulabilir. Öncelikle ilgili Dernekler Yönetmeliği kapsamında bir dernek oluşturmak gereklidir. Bu iş için koşullar ve işlemler yönetmelikte gösterilmiştir.

Dernek Oluşumu

Kazanç paylaşma dışında, yasalarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelmesi ile başlayan serüvende atılacak adımlar şöyle sıralanabilir.

1.      Dernek Kuruluş Bildirimi – 2 adet-  (Dernekler Yönetmeliğin ekinde bulunmaktadır),

2.      Dernek tüzüğünü,

3.      Gerekli belgeleri,

yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine verdikleri anda tüzel kişilik kazanırlar.

Gerekli belgeler nelerdir?

1.  Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış üç adet dernek tüzüğü,

2.  Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi,

3.  Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

4.  Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren İçişleri Bakanlığınca verilmiş izin belgesi,

5.  Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,

6.  Yazışma ve tebligatı almaya yetkil