Federasyon Nasıl Değiştirebilirim?

Federasyon değişiklik talebinde bulunacak kişilerin aşağıdaki dilekçeyi doldurup, pasaport örneği, oturma izin belgeleri örneği ile varsa T.C. kimlik belgesi örneğini faks, e-posta(elo@tsf.org.tr) ya da posta yoluyla federasyonumuza iletmeleri durumunda başvuruları değerlendirmeye alınmaktadır. Teknik Kurul'un başvuruları değerlendirme kriterleri için tıklayınız.Başvuru Dilekçesi-1 (FIDE ID No'su olan)

Başvuru Dilekçesi-2 (FIDE ID No'su olmayan)