Mobile menu

1. KADEME YARDIMCI ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNDA TEMEL EĞİTİM PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERDEN NASIL MUAF OLABİLİRİM?


        Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları, Spor Bilimleri Fakülteleri gibi bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen yada diğer spor federasyonlarının açmış oldukları antrenör kurslarından almış oldukları antrenörlük belgelerini ibraz edenler temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar. (İlgili mevzuatlarda belirtilen kurs saatinin tamamlanmış olması şartı aranır)

Yukarıda bahsedilen hakka yada haklara sahip kursiyerlerin söz konusu belgeleri kurs başlangıcında diğer evraklarla birlikte kurs yöneticisine teslim etmeleri gerekmektedir. Eksik yada geçerli evrak ibraz edemeyen kursiyerler muafiyet hakkından yararlanamazlar.