Mobile menu

Üniversiteler Arası İşbirliği Komisyonu

Adı Soyadı Mesleği Görevi İli
Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu   Başkan
 
Prof.Dr. Nizami Aktürk   Üye  
Prof.Dr. Azmi Yalçın    Üye  
Doc.Dr. Ayşe Nur Güncan    Üye  
Yrd.Doc.Dr. Oğuzhan Aygören    Üye  
Prof.Dr. Alper Özer    Üye  
Prof.Dr. Metin Argan    Üye  
Öğr.Gör. Deniz İpekten    Üye  
Yrd.Doc.Dr. Feyzullah Şahin    Üye  
Arş.Gör. Çağın Karul    Üye  
Öğr.Gör. Serhan Çalhan    Üye  
Arş.Gör. Emrah Serdar    Üye  
Öğr.Gör. Zeki Diril   Üye