Mobile menu

FEDERASYON

Merkez Hakem Kurulu

 

  ADI SOYADI MESLEĞİ GÖREVİ İLİ GÖREV TANIMI
guran unal 

IA GÜRAN ÜNAL

MÜHENDİS

BAŞKAN

KASTAMONU

•Planlama,Koordinasyon,Hakem Görevlendirmeleri

 

•Satranç hakemlerinin bilgi ve becerisini artırmak  için yeni dokümanlar hazırlamak.

 

•Hakem kurslarının eğitim metinlerini hazırlamak.

 

•Hizmet içi eğitim programları ve içeriğini

hazırlamak.

 

•FIDE Hakem semineri planlamak.

 

•Satranç hakemlerinin gelişimini sağlamak amacı ile başta FIDE kuralları  olmak üzere uygun görülen çevirileri yapmak üzere Çeviri Komisyon'da görevtaksimiyapmak.                                                     

fahri karabay IA FAHRİ KARABAY EĞİTİMCİ

ASBAŞKAN

HAKEM GÖREVLENDİRME BİRİMİ YETKİLİ ÜYESİ

İZMİR

•Hakem görevlendirmelerini prosedüre uygun olarak yerini getirir.

•Yarışma başhakemi ve yardımcılarına görevlendirmeleri telefonla iletir.

•Yarışmada görev alacak hakemlere mail yolu görevlendirme bilgisini iletir.

•Görev alacak hakemlerin listesi yayınlayacak şekilde düzenler.

•Dönem içinde yapılacak yarışmalar için taslak görevlendirmeleri yapar.

•Hakem göevlendirmeleri için istatistiki verileri çıkarır.

•İl Hakem Kurullarının takibi ve onanması

•İnteraktif kararların yazılması.

ahmet uctu  IA AHMET UÇTU EĞİTİMCİ HAKEM KURSLARI BİRİMİ YETKİLİ ÜYESİ BALIKESİR

•Hakem Kurslarının iş akışına uygun olarak açılmasını sağlamak.

 

•Kurslarla ilgili istatistik bilgileri 3 aylık dönemler halinde sunmak.
 

 

•Hakem kurslarına yapılan itirazları takip etmek, değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
 

 

•Merkez Hakem Kuruluna iletilen İdari konuları cevaplamak.

ismailcaliskan  IA İSMAİL ÇALIŞKAN YÖNETİCİ NORM VE TERFİLERİN DÜZENLENMESİ VE GENEL İSTATİSTİK BİRİMİ YETKİLİ ÜYESİ BURSA

•İl hakemlerinin normlarını izler.
 

•Norm tablosunu hazırlar.
 

•Hazırlamış oldığu “NORM TABLOSUNU” altı ayda bir defa yayınlar.
 

•FIDE normlarını izler bunların raporlarını hazırlar.
 

•Ulusal Hakemliğe terfi edenlerin karar metinlerini hazırlar.

 

 •Terfi eden hakemleri listesini yayınlar.

 mustafa imamolu FA MUSTAFA İMAMOĞLU MÜHENDİS ÖNERİ VE ŞİKAYET BİRİMİ YETKİLİ ÜYESİ ANTALYA

•İllerde yapılan yerel yarışmalarda hakemlik ilgili yönetime veya doğrudan    MHK’ya iletilen şikayetleri   incelemek ve karara bağlamak.

 

•Disiplin kuruluna sevk edilmesini düşündüğü olayları MHK’nın iletmek.